@ 1st Round@/@2nd Round
@
Z @HTBVjANVbNI[v
@15N913`14@@@
Z @Oό@ACXStNu
[h @6,492Yards/Par72@
V @J ol @68iv30EA}38j
@ 1st Round
@
XRA OUT IN
1 68 -4 FH zKζذ 33 35
2T 70 -2 g ذ 33 37
      ㌴ G Dyذٶذ 35 35
      c tY ذ 35 35
      {L ذ 35 35
6T 71 -1 Tv 33 38
      j ذ 34 37
8 72 0 鑃 Y ޥRذ 37 35
9 74 +2 { IF ذ 37 37
10T 75 +3 ذ 37 38
      v ذ 36 39
      av Dyyذ 37 38
13 76 +4 J쏟 ޥݺ̸ 36 40
14T 77 +5 ذ 35 42
      ѕxmv OaH 35 42
      vY ذ 36 41
      Ӓn C Mذy 37 40
18T 78 +6 R O ޯײޯذy 40 38
      i@m ޲ϯ 40 38
      x@@M ΋`ذ 37 41
      c SO ˗Ό 40 38
      VKY ݽ 40 38
23T 79 +7 {@ ذѓϏq̋y 39 40
      Ӓn Mذy 39 40
      L@ OόϏq̸ 39 40
      Îs v _˺̋y 40 39
27T 80 +8 ֓ kC̋y 39 41
      c h ۺ̵̨ 41 39
      Oc V ޲ؿްĎ 41 39
      @Õv Dyuذy 41 39
      @ꗲ ذѓϏq̋y 40 40
      @ǐM ΋`ذ 40 40
33T 81 +9 PY ذ 40 41
      ذ 41 40
@ 81 +9 н 43 38
      @j kC̋y 40 41
      с@@F Ύ]ʺ̸ 39 42
      Jމ้Y 43 38
      V@ .ɰذ̸ 39 42
40T 82 +10 {{ ȎO èݺ̸ 41 41
      {@Y kC̋y 38 44
      @L Ҳ̸ܰގDy 38 44
43T 83 +11 M@@ 42 41
      @m ڲްٽ޺̸ 45 38
      ΋`ذ 43 40
46T 84 +12 @FV ۶ذ 42 42
      x@GY DyѶذ 41 43
      c@q HGAl 41 43
49T 85 +13 C KOMAذ 41 44
      ˁ@N ̶ذ 40 45
      R@@L Dyuذy 42 43
      gc@@ Dy}̸ 41 44
      R@瓿 Dyuذy 43 42
54T 86 +14 ؑ@@[ ΋`ذ 49 37
      B@ Ѹ׼ 42 44
56T 87 +15 @u kC̋y 43 44
      V vY 44 43
      đq@ OόϏq̸ 42 45
59 89 +17 y@pu HѶذ 42 47
60T 90 +18 ΎR@Ei Rkذ 47 43
      |@aj OόϏq̸ 49 41
62T 91 +19 @g Ҳ̸ܰގDy 48 43
      Tc@ΐ Dy}̸ 47 44
      g{@@ Ύ땽ذ 46 45
      nӁ@v Dyyذ 49 42
      @qp ݶذޑK 47 44
      OH@x ANA޲޺̸ 43 48
68 92 +20 @@V Dyذ 47 45
@ FA}`A
FPGAVjAcA[