The Professional Golfers' Association of Japan
Introduction Schedule & Stats Tournament & Teaching Pro
2009 PGA SENIOR TOUR TOURNAMENTS SUMMARY
  INDEX
 
PGA PHILANTHROPY SENIOR TOURNAMENT
COURSE NAKA-IZU GREEN CLUB PARTICIPATION 52
DATE 2010/7/7〜2010/7/9 YARD/PAR 7,010Y/PAR 72
TOTAL PURSE 20,000,000 YEN WINNER PURSE 3,600,000YEN
RANK Against Par TOTAL NAME 1R 2R 3R OUT IN MONEY (JPY)
1 -8 208 KIYOSHI MAITA 70 68 70 37 33 3,600,000
2 -6 210 SEIKI OKUDA 69 70 71 37 34 1,800,000
3 -5 211 GWANG-SOO CHOI 69 70 72 37 35 1,200,000
4T -3 213 MINORU HATSUMI 76 67 70 36 34 755,000
4T -3 213 MASAMI ITO 73 70 70 36 34 755,000
4T -3 213 ATSUSHI TAKAMATSU 69 72 72 36 36 755,000
4T -3 213 HIROSHI UEDA 71 69 73 38 35 755,000
8T -2 214 YUTAKA HAGAWA 72 71 71 37 34 500,000
8T -2 214 KIMPACHI YOSHIMURA 75 68 71 35 36 500,000
8T -2 214 YOSHINORI MIZUMAKI 72 70 72 37 35 500,000
11T -1 215 IKUO SHIRAHAMA 77 70 68 35 33 342,857
11T -1 215 DAVID ISHII 72 72 71 38 33 342,857
11T -1 215 TAKENORI HIRAISHI 73 71 71 36 35 342,857
11T -1 215 NORIKAZU KAWAKAMI 71 71 73 37 36 342,857
11T -1 215 TAKAAKI FUKUZAWA 72 70 73 37 36 342,857
11T -1 215 HIDEYUKI SATO 71 69 75 39 36 342,857
11T -1 215 NOBUMITSU YUHARA 70 69 76 39 37 342,857
18 0 216 HIDEKI KASE 74 72 70 38 32 260,000
19T 1 217 NOBORU FUJIIKE 72 75 70 36 34 217,142
19T 1 217 TADASHIGE KUSANO 75 72 70 35 35 217,142
19T 1 217 HISAO INOUE 71 74 72 33 39 217,142
19T 1 217 HUNG-TA CHANG 73 72 72 36 36 217,142
19T 1 217 AKIRA YABE 74 71 72 37 35 217,142
19T 1 217 GOHEI SATO 74 71 72 37 35 217,142
19T 1 217 TSUKASA WATANABE 70 72 75 38 37 217,142
26T 2 218 HIROKAZU HAGIWARA 79 67 72 35 37 182,000
26T 2 218 KOJI OKUNO 73 72 73 36 37 182,000
26T 2 218 HAJIME MESHIAI 71 72 75 40 35 182,000
26T 2 218 TOSHIO OZAKI 71 71 76 41 35 182,000
30T 3 219 YASUHIRO OKUMURA 73 74 72 37 35 165,333
30T 3 219 TOSHIAKI NAKAGAWA 69 77 73 39 34 165,333
30T 3 219 HIROMICHI NAMIKI 74 72 73 35 38 165,333
30T 3 219 SHINJI KURAOKA 75 71 73 40 33 165,333
30T 3 219 MINORU NISHIGUCHI 72 72 75 38 37 165,333
30T 3 219 TSUNEMI NAKAJIMA 72 71 76 39 37 165,333
36T 4 220 HISASHI NAKASE 71 76 73 36 37 153,000
36T 4 220 TERUO NAKAMURA 73 74 73 36 37 153,000
36T 4 220 TOMOJI KAKO 73 74 73 35 38 153,000
36T 4 220 SHINJI IKEUCHI 76 70 74 37 37 153,000
36T 4 220 TOMOHIRO MARUYAMA 74 71 75 38 37 153,000
36T 4 220 TAKASHI MIYOSHI 74 71 75 36 39 153,000
42T 5 221 TORU NAKAMURA 74 72 75 38 37 144,000
42T 5 221 YOSHIKAZU YOKOSHIMA 73 72 76 39 37 144,000
42T 5 221 YOSHINORI ICHIOKA 73 72 76 38 38 144,000
45T 6 222 SHOICHI SATO 73 73 76 37 39 138,000
45T 6 222 YOSHITAKA YAMAMOTO 75 70 77 40 37 138,000
45T 6 222 YU GUN-HEE 71 73 78 39 39 138,000
48T 7 223 YASUZO HAGIWARA 76 71 76 38 38 132,000
48T 7 223 MASANOBU KIMURA 75 72 76 37 39 132,000
48T 7 223 TZE-CHUNG CHEN 72 74 77 40 37 132,000
51T 8 224 TOSHIHIKO KIKUICHI 77 70 77 36 41 127,000
51T 8 224 TAKASHI HISHINUMA 75 69 80 39 41 127,000