The Professional Golfers' Association of Japan
Introduction Schedule & Stats Tournament & Teaching Pro
2005 PGA SENIOR TOUR TOURNAMENTS SUMMARY
AUBERST SENIOR OPEN GOLF SERIES1
COURSE KARASUYAMAJO CC(TOCHIGI) PARTICIPATION 78
DATE 2005/5/18〜20 YARD/PAR 6,845y/72
TOTAL PURSE ¥20,000,000 WINNER PURSE ¥3,600,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R FR 1R 2R FR
1 TAKASHI MIYOSHI 3,600,000 -6 210 73-29 68-28 69-29 16 3 1
2 HIDETO SHIGENOBU 1,800,000 -5 211 70-30 68-28 73-29 2 1 2
3 YOSHITAKA YAMAMOTO 1,200,000 -3 213 69-28 74-31 70-28 1 5 3
4T YOSHIO FUMIYAMA 800,000 -1 215 71-28 74-29 70-26 4 11 4
4T SEIJI EBIHARA 800,000 -1 215 70-30 71-27 74-31 2 3 4
4T SHUICHI SANO 800,000 -1 215 72-32 67-25 76-31 10 2 4
7T KATSUYOSHI TOMORI 550,000 0 216 77-33 71-29 68-29 55 25 7
7T TADAMI UENO 550,000 0 216 72-27 74-24 70-28 10 16 7
9T SANG HO CHOI 440,000 +1 217 75-30 71-31 71-29 36 16 9
9T KOICHI UEHARA 440,000 +1 217 76-32 71-28 70-28 42 21 9
11T KAZUSHIGE SHIDA 390,000 +2 218 76-27 72-28 70-29 42 25 11
11T KATSUNARI TAKAHASHI 390,000 +2 218 71-31 74-30 73-29 4 11 11
13T YASUSHI TAKI 340,000 +3 219 71-29 73-34 75-32 4 7 13
13T TAKAAKI FUKUZAWA 340,000 +3 219 71-29 74-32 74-29 4 11 13
13T HISASHI NAKASE 340,000 +3 219 72-30 72-27 75-31 10 7 13
16T KIMPACHI YOSHIMURA 290,000 +4 220 74-31 74-32 72-30 27 25 16
16T TAKERU SHIBATA 290,000 +4 220 73-32 73-33 74-34 16 16 16
18T TOYOTAKE NAKAO 237,500 +5 221 73-28 73-28 75-33 16 16 18
18T MASAJI KUSAKABE 237,500 +5 221 77-26 75-30 69-27 55 45 18
18T HIKARU EMOTO 237,500 +5 221 73-31 72-30 76-30 16 11 18
18T MIKIO ICHIKAWA 237,500 +5 221 72-28 74-32 75-27 10 16 18
22T SABURO FUJIKI 185,666 +6 222 74-33 74-32 74-32 27 25 22
22T MINORU HATSUMI 185,666 +6 222 75-31 75-34 72-28 36 34 22
22T HIDEAKI YAMASHITA 185,666 +6 222 71-29 72-33 79-33 4 5 22
22T TERUYASU HAYASHI 185,666 +6 222 73-30 72-28 77-34 16 11 22
22T NORIHIKO MATSUMOTO 185,666 +6 222 71-31 73-31 78-37 4 7 22
22T TZE-MING CHEN 185,666 +6 222 75-32 75-32 72-28 36 34 22
28T KUNIO YAMASHITA 145,714 +7 223 76-30 75-33 72-30 42 40 28
28T TADAO FURUICHI 145,714 +7 223 76-34 73-29 74-30 42 31 28
28T KATSUJI HASEGAWA 145,714 +7 223 74-33 77-32 72-27 27 40 28
28T YOSHIKAZU YOKOSHIMA 145,714 +7 223 76-28 74-30 73-30 42 34 28
28T MOTOMASA AOKI 145,714 +7 223 77-35 75-33 71-29 55 45 28
28T KIKUO ARAI 145,714 +7 223 73-28 74-34 76-31 16 21 28
28T SEIJI OGAWA 145,714 +7 223 74-32 76-31 73-32 27 34 28
35T KENJIRO IWAMA 135,000 +8 224 72-27 78-33 74-28 10 34 35
35T TERUO NAKAMURA 135,000 +8 224 74-32 74-29 76-34 27 25 35
37T YUKIO ISHIZAWA 131,000 +9 225 73-29 71-28 81-32 16 7 37
37T YOSHIMI NIIZEKI 131,000 +9 225 75-32 73-31 77-32 36 25 37
39T YUKIO NOGUCHI 125,250 +10 226 78-32 72-28 76-27 62 34 39
39T TORU NAKAYAMA 125,250 +10 226 74-29 77-31 75-32 27 40 39
39T KATSUMI NANJO 125,250 +10 226 74-32 73-32 79-30 27 21 39
39T TAKAYOSHI NISHIKAWA 125,250 +10 226 76-34 75-33 75-29 42 40 39
43T SHOICHI SATO 121,000 +11 227 74-33 75-32 78-30 27 31 43
43T YASUMICHI TAKEI 121,000 +11 227 72-30 79-29 76-30 10 40 43
43T FUMIO TANAKA 121,000 +11 227 75-33 77-32 75-29 36 45 43
46 WATARU HORIGUCHI 119,000 +12 228 77-36 75-32 76-33 55 45 46
47 FUJIO KOBAYASHI 118,000 +13 229 73-31 74-31 82-30 16 21 47
48T SEIICHI KANAI 115,750 +14 230 76-32 76-32 78-29 42 45 48
48T HIROSHI ISHII 115,750 +14 230 78-33 74-33 78-32 62 45 48
48T TORU NAKAMURA 115,750 +14 230 79-34 73-28 78-30 67 45 48
48T NICHITO HASHIMOTO 115,750 +14 230 79-30 73-28 78-30 67 45 48
52 YASUHIRO FUNATOGAWA 115,000 +15 231 74-31 75-33 82-32 27 31 52
53 *KENICHI YOSHIDA 0 +27 243 78-27 78-32 87-31 62 66 53
54 *YUKIO YATSU 0 +32 248 81-30 84-30 83-29 73 73 54
55 *SEYA 0 +35 251 81-29 86-35 84-37 73 74 55
*:AMATEUR
WD KOJI OKUNO 17H
DQ MASAZO ASANO 2R
*PRELIMINARY CUT 152s(+8) 45T NAMBER 56( RELIEF 3)
  1ST 2ND FNL
WEATHER CLOUDY SUNNY SUNNY
GUARARY 183 235 385


ADERANS WELLNESS OPEN
COURSE NAKAJO GC(NIIGATA) PARTICIPATION 72
DATE 2005/6/10〜12 YARD/PAR 6,984y/72
TOTAL PURSE ¥60,000,000 WINNER PURSE ¥12,000,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R FR 1R 2R FR
1 KATSUYOSHI TOMORI 12,000,000 -13 203 69-26 67-31 67-26 2 1 1
2 MINORU HATSUMI 5,700,000 -11 205 68-28 69-31 68-28 1 2 2
3 TATEO OZAKI 3,750,000 -7 209 71-32 71-33 67-30 7 6 3
4 NOBORU FUJIIKE 2,529,000 -3 213 71-30 73-28 69-30 7 12 4
5T TERUO NAKAMURA 1,680,000 -2 214 69-32 70-31 75-36 2 3 5
5T FUJIO KOBAYASHI 1,680,000 -2 214 71-30 71-29 72-31 7 6 5
5T FUMIO TANAKA 1,680,000 -2 214 72-30 71-30 71-31 12 10 5
5T KATSUNARI TAKAHASHI 1,680,000 -2 214 71-32 71-30 72-29 7 6 5
9 TOYOTAKE NAKAO 1,260,000 -1 215 72-31 70-28 73-33 12 6 9
10 TADAMI UENO 1,200,000 0 216 73-29 74-35 69-30 23 26 10
11T KOJI OKUNO 1,020,000 +1 217 72-28 71-31 74-31 12 10 11
11T RENKYOKU SUGIYAMA 1,020,000 +1 217 73-33 72-31 72-31 23 17 11
11T TORU NAKAYAMA 1,020,000 +1 217 72-33 75-36 70-31 12 26 11
11T TAKAAKI FUKUZAWA 1,020,000 +1 217 75-33 72-30 70-30 39 26 11
11T KENJIRO IWAMA 1,020,000 +1 217 69-25 72-33 76-34 2 5 11
16T HIKARU EMOTO 756,000 +2 218 76-34 73-28 69-29 47 39 17
16T KAZUO KANAYAMA 756,000 +2 218 72-31 73-32 73-34 12 17 17
16T HIDETO SHIGENOBU 756,000 +2 218 72-30 72-29 74-35 12 12 17
16T TAKERU SHIBATA 756,000 +2 218 72-33 74-32 72-31 12 21 17
16T YOSHITAKA YAMAMOTO 756,000 +2 218 73-29 74-36 71-31 23 26 17
21T TOSHIHIKO KIKUICHI 630,000 +3 219 77-30 73-32 69-28 60 43 23
21T YURIO AKITOMI 630,000 +3 219 73-30 71-30 75-33 23 12 23
21T SHUICHI SANO 630,000 +3 219 78-34 68-28 73-31 68 21 23
24T KOICHI UEHARA 540,000 +4 220 79-37 70-26 71-30 74 39 27
24T TOKIO KANEKO 540,000 +4 220 72-32 67-26 81-36 12 3 27
24T TAKASHI MIYOSHI 540,000 +4 220 70-30 77-33 73-30 5 26 27
27T MIN-NAN HSIEH 465,000 +5 221 75-29 73-27 73-32 39 34 30
27T TZE-MING CHEN 465,000 +5 221 74-25 75-28 72-28 34 39 30
29T NICHITO HASHIMOTO 420,000 +6 222 75-34 72-28 75-30 39 26 33
29T YOSHIMI NIIZEKI 420,000 +6 222 73-32 74-28 75-33 23 26 33
29T YOSHIKAZU YOKOSHIMA 420,000 +6 222 72-27 74-33 76-31 12 21 33
32T TORU NAKAMURA 377,000 +7 223 73-25 75-29 75-30 23 34 37
32T SEIJI EBIHARA 377,000 +7 223 71-30 73-34 79-33 7 12 37
35T YUKIO NOGUCHI 339,000 +8 224 79-32 73-36 72-29 74 54 42
35T KATSUJI HASEGAWA 339,000 +8 224 76-30 70-31 78-35 47 21 42
35T NAMIO TAKASU 339,000 +8 224 75-27 76-34 73-28 39 50 42
35T KIMPACHI YOSHIMURA 339,000 +8 224 70-29 75-32 79-33 5 17 42
35T YUKIO ISHIZAWA 339,000 +8 224 73-32 77-28 74-30 23 43 42
40T SABURO FUJIKI 306,000 +9 225 76-35 74-28 75-35 47 43 47
40T MOTOMASA AOKI 306,000 +9 225 75-36 73-28 77-34 39 34 47
40T KIKUO ARAI 306,000 +9 225 77-30 73-33 75-30 60 43 47
40T YASUHIRO DAIO 306,000 +9 225 78-34 72-29 75-33 68 43 47
44 TAKAYOSHI NISHIKAWA 291,000 +10 226 81-36 72-29 73-31 84 61 51
45T YOSHIO FUMIYAMA 282,000 +11 227 77-26 75-31 75-32 60 54 53
45T MARIMUTHU RAMAYAH 282,000 +11 227 79-34 73-30 75-32 74 54 53
47T YASUHIRO MIYAMOTO 270,000 +12 228 75-31 78-31 75-29 39 61 57
47T HISAO INOUE 270,000 +12 228 81-34 73-26 74-29 84 65 57
49T NORIHIKO MATSUMOTO 258,000 +13 229 78-31 76-32 75-37 68 65 60
49T HIROSHI ISHII 258,000 +13 229 73-30 77-33 79-30 23 43 60
49T HISASHI TERADA 258,000 +13 229 79-36 75-27 75-31 74 65 60
52 MIKIO ICHIKAWA 252,000 +14 230 76-32 75-31 79-30 47 50 63
53T YASUSHI KATAYAMA 246,000 +15 231 79-37 75-32 77-29 74 65 64
53T SEIICHI KANAI 246,000 +15 231 76-34 76-32 79-33 47 54 64
53T SHINSAKU MAEDA 246,000 +15 231 74-30 83-33 74-25 34 78 64
53T *TADAAKI SEKI 0 +15 231 76-28 80-34 75-32 47 71 64
57 YASUSHI TAKI 240,000 +17 233 79-34 77-33 77-34 74 71 68
58 TOSHIHARU MORIMOTO 237,000 +18 234 77-26 75-34 82-31 60 54 69
59T TOSHIKI MATSUI 232,500 +19 235 81-36 76-31 78-34 84 78 70
59T HARUO YASUDA 232,500 +19 235 79-33 81-36 75-30 74 86 70
59T *SHINJI NAMAI 0 +19 235 79-30 79-30 77-31 74 81 70
59T *KENSHO HAKU 0 +19 235 78-36 79-30 78-35 68 78 70
63 TADAO FURUICHI 228,000 +20 236 81-37 78-32 77-32 84 85 74
64 MITSUO WATANABE 225,000 +21 237 77-30 81-35 79-26 60 81 75
65 YASUHIRO YAMANAKA 222,000 +22 238 76-32 82-35 80-32 47 81 76
66 HISAO YAMAZAKI 219,000 +24 240 82-38 74-28 84-32 90 71 77
67T *HISAO KUROSAWA 0 +30 246 79-31 87-31 80-34 74 90 79
67T YASUHIRO FUNATOGAWA 216,000 +30 246 87-32 79-31 80-34 95 90 79
69 *KAZUHISA ISHIGURI 0 +34 250 85-37 84-30 81-30 92 94 82
70 *KENJI TAKAOKA 0 +35 251 85-31 79-33 87-31 92 88 83
71 *ISAO SANGU 0 +37 253 84-33 87-36 82-32 91 95 85
*:AMATEUR
WD *HIROSHI MOTOMIYA 2R
*PRELIMINARY CUT  RANK  NAMBER
  1ST 2ND FNL
WEATHER SUNNY CLOUDY CLOUDY
GUARARY 912 2838 6755


FANCL CLASSIC
COURSE SUSONO CC(SHIZUOKA) PARTICIPATION 90
DATE 2005/8/19〜21 YARD/PAR 6,851y/72
TOTAL PURSE ¥60,000,000 WINNER PURSE ¥15,000,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R FR 1R 2R FR
1 TAKASHI MIYOSHI 15,000,000 -9 207 67ー30 69ー28 71ー29 1 1 1
2 YASUSHI TAKI 6,900,000 -9 207 72ー30 68ー32 67ー29 15 3 1
3 DAVID ISHII 3,600,000 -8 208 68ー28 68ー32 72ー32 3 1 3
4T TERUO NAKAMURA 2,120,000 -4 212 71ー30 73ー29 68ー30 14 15 4
4T TSUNEYUKI NAKAJIMA 2,120,000 -4 212 75ー31 67ー30 70ー30 44 10 4
4T KATSUJI HASEGAWA 2,120,000 -4 212 67ー28 73ー29 72ー29 1 3 4
7 TOYOTAKE NAKAO 1,620,000 -3 213 69ー32 75ー32 69ー31 4 15 7
8T KATSUYOSHI TOMORI 1,233,000 -2 214 73ー33 68ー29 73ー32 28 6 8
8T TZE-MING CHEN 1,233,000 -2 214 75ー32 70ー26 69ー29 44 22 8
8T TATEO OZAKI 1,233,000 -2 214 73ー31 71ー33 70ー29 28 15 8
8T TAKAAKI FUKUZAWA 1,233,000 -2 214 69ー29 72ー32 73ー34 4 6 8
12T TAKERU SHIBATA 938,000 -1 215 72ー25 73ー33 70ー30 15 22 12
12T SHUICHI SANO 938,000 -1 215 72ー33 70ー33 73ー32 15 10 12
12T FUMIO TANAKA 938,000 -1 215 73ー29 68ー26 74ー30 28 6 12
15T SEIJI EBIHARA 742,500 0 216 70ー30 70ー33 76ー33 10 3 15
15T HISAO INOUE 742,500 0 216 70ー26 73ー30 73ー32 10 13 15
15T KIYOSHI MUROTA 742,500 0 216 77ー35 69ー28 70ー32 61 27 15
15T HIDETO SHIGENOBU 742,500 0 216 69ー30 73ー33 74ー31 4 10 15
19 YASUHIRO FUNATOGAWA 654,000 +1 217 70ー26 75ー28 72ー30 10 22 19
20T KOJI OKUNO 594,000 +2 218 72ー30 72ー29 74ー31 15 15 20
20T MINORU HATSUMI 594,000 +2 218 74ー31 73ー30 71ー31 37 32 20
20T NOBORU FUJIIKE 594,000 +2 218 69ー27 72ー32 77ー31 4 6 20
23T YASUHIRO MIYAMOTO 473,142 +3 219 73ー28 73ー29 73ー32 28 27 23
23T TORU NAKAYAMA 473,142 +3 219 76ー32 72ー29 71ー26 50 37 23
23T YUKIO NOGUCHI 473,142 +3 219 76ー35 73ー28 70ー27 50 47 23
23T MIN-NAN HSIEH 473,142 +3 219 72ー24 72ー31 75ー29 15 15 23
23T KIKUO ARAI 473,142 +3 219 70ー28 74ー30 75ー32 10 15 23
23T YASUHIRO DAIO 473,142 +3 219 74ー28 69ー26 76ー34 37 13 23
23T KATSUNARI TAKAHASHI 473,142 +3 219 69ー24 76ー31 74ー29 4 22 23
30T YOSHIKAZU YOKOSHIMA 380,000 +4 220 73ー30 74ー32 73ー31 28 32 30
30T MITOSHI TOMITA 380,000 +4 220 76ー31 71ー30 73ー30 50 32 30
30T YOSHITAKA YAMAMOTO 380,000 +4 220 73ー32 75ー30 72ー26 28 37 30
33T KIMPACHI YOSHIMURA 342,000 +5 221 72ー33 74ー33 75ー32 15 27 33
33T TADAO FURUICHI 342,000 +5 221 76ー33 72ー30 73ー30 50 37 33
33T KAZUSHIGE SHIDA 342,000 +5 221 72ー30 75ー32 74ー29 15 32 33
36T YASUNORI UEHARA 312,000 +6 222 69ー30 80ー31 73ー31 4 47 36
36T AKIRA YABE 312,000 +6 222 72ー28 76ー34 74ー31 15 37 36
38T HIROSHI ISHII 273,600 +7 223 72ー32 77ー32 74ー29 15 47 38
38T YASUO SONE 273,600 +7 223 74ー29 73ー33 76ー36 37 32 38
38T MIKIO ICHIKAWA 273,600 +7 223 74ー29 74ー31 75ー31 37 37 38
38T TOMOO INOUE 273,600 +7 223 72ー28 76ー33 75ー31 15 37 38
38T KOICHI UEHARA 273,600 +7 223 74ー31 70ー26 79ー29 37 15 38
43T TOSHIHIKO KIKUICHI 243,000 +8 224 72ー30 76ー32 76ー29 15 37 43
43T NICHITO HASHIMOTO 243,000 +8 224 76ー32 72ー31 76ー34 50 37 43
43T TAKAYOSHI NISHIKAWA 243,000 +8 224 75ー30 73ー31 76ー35 44 37 43
43T TORU NAKAMURA 243,000 +8 224 76ー30 69ー27 79ー29 50 22 43
47T TADAMI UENO 225,000 +9 225 74ー30 74ー34 77ー32 37 37 47
47T SABURO FUJIKI 225,000 +9 225 72ー32 74ー31 79ー32 15 27 47
49T NORIHIKO MATSUMOTO 213,000 +11 227 73ー31 73ー31 81ー33 28 27 49
49T KUNIO YAMASHITA 213,000 +11 227 76ー31 73ー32 78ー33 50 47 49
*:AMATEUR
WD MASAJI KUSAKABE 2R
WD *TOSHIAKI TSUCHIYA 2R
DQ KENJIRO IWAMA 2R
*PRELIMINARY CUT 149s(+5) 47T NAMBER 50( RELIEF 0)
  1ST 2ND FNL
WEATHER SUNNY CLOUDY/SUNNY CLOUDY
GUARARY 771 1596 2148


ARDEPRO CUP KIYOSATO SENIOR OPEN GOLF
COURSE OKANOKOEN KIYOSATO GC(YAMANASHI) PARTICIPATION 78
DATE 2005/8/26〜28 YARD/PAR 6,740y/72
TOTAL PURSE ¥20,000,000 WINNER PURSE ¥3,600,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R FR 1R 2R FR
1 TAKASHI MIYOSHI 3,600,000 -16 200 65ー27 62ー22 73ー30 1 1 1
2T KIMPACHI YOSHIMURA 1,300,000 -13 203 71ー31 67ー26 65ー30 27 9 2
2T YOSHITAKA YAMAMOTO 1,300,000 -13 203 69ー33 68ー29 66ー28 11 5 2
2T YOSHIMI NIIZEKI 1,300,000 -13 203 72ー30 66ー28 65ー25 38 9 2
5 TAKAAKI FUKUZAWA 800,000 -12 204 67ー29 72ー30 65ー27 3 17 5
6 YASUSHI TAKI 700,000 -11 205 68ー30 67ー29 70ー31 6 2 6
7T KATSUNARI TAKAHASHI 520,000 -10 206 71ー31 67ー25 68ー28 27 9 7
7T SABURO FUJIKI 520,000 -10 206 69ー29 69ー29 68ー28 11 9 7
7T TADAMI UENO 520,000 -10 206 68ー27 70ー29 68ー27 6 9 7
10T KENJIRO IWAMA 415,000 -9 207 69ー31 69ー27 69ー32 11 9 10
10T TAKERU SHIBATA 415,000 -9 207 68ー28 72ー30 67ー24 6 20 10
12T TOYOTAKE NAKAO 332,500 -8 208 70ー28 66ー25 72ー31 19 3 12
12T HISASHI NAKASE 332,500 -8 208 70ー29 67ー25 71ー33 19 5 12
12T MIKIO ICHIKAWA 332,500 -8 208 71ー29 68ー24 69ー29 27 17 12
12T KOJI OKUNO 332,500 -8 208 66ー27 70ー28 72ー29 2 3 12
16T YOSHIO FUMIYAMA 260,000 -7 209 71ー30 66ー27 72ー29 27 5 16
16T KUNIO YAMASHITA 260,000 -7 209 70ー30 71ー26 68ー26 19 28 16
16T TERUO NAKAMURA 260,000 -7 209 67ー29 75ー32 67ー30 3 34 16
19T HIDETO SHIGENOBU 202,666 -6 210 71ー33 69ー29 70ー27 27 20 19
19T YUKIO NOGUCHI 202,666 -6 210 70ー27 72ー28 68ー27 19 34 19
19T MINORU HATSUMI 202,666 -6 210 69ー30 69ー29 72ー34 11 9 19
22T FUMIO TANAKA 163,600 -5 211 69ー30 68ー28 74ー30 11 5 22
22T SHUICHI SANO 163,600 -5 211 69ー33 71ー29 71ー33 11 20 22
22T KAZUSHIGE SHIDA 163,600 -5 211 72ー33 69ー28 70ー29 38 28 22
22T SEIJI EBIHARA 163,600 -5 211 72ー34 71ー31 68ー27 38 38 22
22T HIKARU EMOTO 163,600 -5 211 71ー29 71ー31 69ー29 27 34 22
27T KOICHI UEHARA 144,000 -4 212 70ー32 68ー29 74ー34 19 9 27
27T MOTOMASA AOKI 144,000 -4 212 70ー26 70ー31 72ー30 19 20 27
27T YUKIO ISHIZAWA 144,000 -4 212 73ー33 68ー26 71ー30 46 28 27
30T TORU NAKAYAMA 132,000 -3 213 71ー31 69ー30 73ー30 27 20 30
30T KAZUO KANAYAMA 132,000 -3 213 74ー31 70ー33 69ー31 53 41 30
30T HIROSHI ISHII 132,000 -3 213 71ー29 72ー30 70ー30 27 38 30
33T HISAO INOUE 121,000 -2 214 74ー31 70ー25 70ー28 53 41 33
33T MARIMUTHU RAMAYAH 121,000 -2 214 71ー31 70ー29 73ー31 27 28 33
33T AKIRA YABE 121,000 -2 214 68ー27 71ー33 75ー32 6 17 33
33T NOBORU FUJIIKE 121,000 -2 214 68ー29 73ー34 73ー32 6 28 33
37T NICHITO HASHIMOTO 112,000 -1 215 73ー28 71ー30 71ー29 46 41 37
37T YASUHIRO YAMANAKA 112,000 -1 215 69ー28 71ー25 75ー32 11 20 37
37T TADAO FURUICHI 112,000 -1 215 70ー30 72ー30 73ー32 19 34 37
37T KATSUJI HASEGAWA 112,000 -1 215 74ー28 69ー26 72ー31 53 38 37
37T FUJIO KOBAYASHI 112,000 -1 215 73ー31 73ー27 69ー29 46 47 37
42 KIKUO ARAI 106,000 0 216 71ー29 69ー31 76ー32 27 20 42
43T MISAO YAMAMOTO 102,000 +1 217 69ー27 72ー28 76ー31 11 28 43
43T TERUYASU HAYASHI 102,000 +1 217 73ー35 74ー28 70ー30 46 50 43
43T TOSHIHARU MORIMOTO 102,000 +1 217 72ー27 74ー28 71ー26 38 47 43
46T TORU NAKAMURA 98,500 +2 218 73ー28 71ー31 74ー30 46 41 46
46T TERUO SUZUMURA 98,500 +2 218 75ー33 75ー32 68ー30 57 60 46
48T KATSUMI NANJO 96,500 +3 219 67ー29 73ー33 79ー29 3 20 48
48T EIICHI ITAI 96,500 +3 219 75ー29 72ー28 72ー28 57 50 48
50T YASUHIRO FUNATOGAWA 93,500 +4 220 70ー24 76ー28 74ー29 19 47 50
50T YASUMICHI TAKEI 93,500 +4 220 75ー32 72ー28 73ー26 57 50 50
50T TAKAYOSHI NISHIKAWA 93,500 +4 220 73ー30 75ー28 72ー31 46 54 50
50T HIDEAKI YAMASHITA 93,500 +4 220 72ー30 75ー29 73ー32 38 50 50
54 YASUHIRO DAIO 91,000 +5 221 74ー29 70ー25 77ー30 53 41 54
55T HISASHI TERADA 89,000 +6 222 79ー27 72ー28 71ー31 70 64 55
55T SHOICHI SATO 89,000 +6 222 75ー28 75ー32 72ー24 57 60 55
55T HISAO KINOSHITA 89,000 +6 222 75ー29 73ー29 74ー30 57 54 55
58T KOJI NAKAJIMA 86,500 +7 223 72ー28 77ー31 74ー31 38 57 58
58T NORIHIKO MATSUMOTO 86,500 +7 223 75ー33 73ー32 75ー28 57 54 58
58T *TETSUO KANDA 0 +7 223 71ー31 78ー33 74ー31 27 57 58
61 *JUJI ISHII 0 +8 224 76ー34 73ー29 75ー33 63 57 61
62 MITSUO ARAKI 85,000 +9 225 73ー33 77ー23 75ー31 46 60 62
63T KIYOSHI HINATA 83,500 +10 226 78ー32 72ー30 76ー31 66 60 63
63T YOUICHI FUKUDA 83,500 +10 226 78ー33 77ー32 71ー29 66 68 63
65 *KAZUO SATO 0 +15 231 77ー30 74ー32 80ー29 65 64 65
66T *KENJI KAWAGUCHI 0 +16 232 72ー31 81ー28 79ー32 38 66 66
66T MASAJI KUSAKABE 82,000 +16 232 76ー28 79ー32 77ー26 63 68 66
68T *KENJI ITO 0 +17 233 78ー32 76ー34 79ー33 66 67 68
68T *KESAYOSHI SHIRAKURA 0 +17 233 79ー33 79ー30 75ー31 70 71 68
70T *KIYOZUMI SUGANUMA 0 +19 235 79ー31 79ー33 77ー32 70 71 70
70T *SADAO SHIMAMURA 0 +19 235 81ー34 80ー29 74ー29 75 73 70
72 *NOBUAKI SHIRAI 0 +23 239 79ー32 78ー28 82ー31 70 70 72
73 *MASAHARU YAMAMURA 0 +31 247 78ー34 83ー34 86ー32 66 73 73
74 *YOSHIHARU USHIDA 0 +36 252 81ー30 85ー31 86ー35 75 75 74
75 *NOBUYOSHI YAHATA 0 +39 255 84ー34 87ー30 84ー31 77 76 75
*:AMATEUR
WD MASARU AMA 2R
WD HARUO YASU 1R
WD *SEIJI SHIMIZU 2R
*PRELIMINARY CUT
  1ST 2ND FNL
WEATHER SUNNY SUNNY SUNNY
GUARARY 195 453 562


PGA PHILANTHROPY REBORNEST SENIOR OPEN
COURSE BIC RAISAC CC(MIYAGI) PARTICIPATION 144
DATE 2005/8/31〜9/3 YARD/PAR 6,917y/72
TOTAL PURSE ¥30,000,000 WINNER PURSE ¥5,400,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R 3R FR 1R 2R 3R
1 KATSUNARI TAKAHASHI 5,400,000 203 275 72-25 70-29 65-25 68-28 7 2 2
2T HIDEAKI YAMASHITA 2,250,000 209 281 74-29 68-28 70-27 69-27 31 2 3
2T KIMPACHI YOSHIMURA 2,250,000 209 281 68-29 73-29 65-24 75-28 1 1 1
4 YOSHITAKA YAMAMOTO 1,350,000 210 282 73-31 71-28 69-27 69-24 18 8 5
5 TAKASHI MIYOSHI 1,200,000 212 284 72-29 76-33 71-27 65-26 7 39 24
6T TORU NAKAYAMA 975,000 214 286 76-33 70-30 68-24 72-29 66 20 6
6T HISAO INOUE 975,000 214 286 74-31 70-25 72-31 70-25 31 8 10
8T TADAMI UENO 695,000 215 287 72-29 73-25 72-32 70-27 7 14 13
8T KOJI OKUNO 695,000 215 287 73-23 69-27 72-31 73-30 18 2 6
8T HIKARU EMOTO 695,000 215 287 73-29 72-29 71-29 71-28 18 14 10
11T NOBORU FUJIIKE 577,500 216 288 73-30 73-32 72-27 70-34 18 20 17
11T AKIRA YABE 577,500 216 288 72-31 70-28 70-29 76-33 7 2 3
13T TOYOTAKE NAKAO 465,000 217 289 73-31 72-30 72-26 72-27 18 14 13
13T YUKIO ISHIZAWA 465,000 217 289 74-30 71-29 70-27 74-28 31 14 8
13T KAZUO KANAYAMA 465,000 217 289 74-27 70-22 71-33 74-28 31 8 8
13T YOSHIMI NIIZEKI 465,000 217 289 71-28 74-25 75-29 69-33 5 14 31
17T TZE-MING CHEN 360,000 218 290 68-26 75-29 78-31 69-28 1 6 39
17T SEIJI EBIHARA 360,000 218 290 73-29 76-31 74-31 67-22 18 51 51
17T TERUO NAKAMURA 360,000 218 290 72-29 72-32 75-32 71-27 7 8 24
20T TATSUO FUJIMA 269,400 219 291 76-27 70-27 73-33 72-31 66 20 24
20T MINORU HATSUMI 269,400 219 291 72-30 74-32 73-32 72-28 7 20 24
20T MOTOMASA AOKI 269,400 219 291 74-32 71-28 73-28 73-30 31 14 17
20T YASUSHI TAKI 269,400 219 291 72-32 76-30 70-26 73-28 7 39 17
20T TOSHIHIKO OTSUKA 269,400 219 291 73-31 75-29 69-24 74-31 18 39 13
25T KINYA AOYAGI 222,000 220 292 75-26 71-27 74-29 72-30 50 20 31
25T MASARU AMANO 222,000 220 292 74-28 74-30 70-31 74-31 31 39 17
25T KIYOSHI HINATA 222,000 220 292 73-27 73-29 74-33 72-29 18 20 31
25T SHOICHI SATO 222,000 220 292 75-33 72-26 73-30 72-29 50 32 31
25T HISASHI TERADA 222,000 220 292 75-28 71-31 75-28 71-27 50 20 39
30T YOSHIO FUMIYAMA 190,500 221 293 74-32 72-28 71-28 76-30 31 20 13
30T NICHITO HASHIMOTO 190,500 221 293 76-28 70-28 73-28 74-28 66 20 24
30T TADAO FURUICHI 190,500 221 293 76-31 73-33 71-27 73-31 66 51 31
30T SHUICHI SANO 190,500 221 293 75-31 69-29 72-29 77-35 50 8 10
30T KATSUMI NANJO 190,500 221 293 75-34 75-32 72-25 71-30 50 57 44
30T FUJIO KOBAYASHI 190,500 221 293 71-27 73-30 75-28 74-27 5 8 24
36 YASUNORI UEHARA 177,000 222 294 72-29 75-28 74-26 73-30 7 32 39
37T TOSHIHIKO KIKUICHI 174,000 223 295 74-31 74-30 74-33 73-33 31 39 44
37T *SHOICHI SATO 0 223 295 75-25 74-28 75-28 71-30 50 51 55
39T MITSUO IWATA 166,500 224 296 74-28 75-29 71-29 76-33 31 51 31
39T TORU NAKAMURA 166,500 224 296 72-26 75-26 73-32 76-29 7 32 31
39T YUKIO NOGUCHI 166,500 224 296 75-29 71-31 72-28 78-29 50 20 17
39T MICHITAKA TANAAMI 166,500 224 296 74-29 69-28 79-29 74-28 31 6 44
43T MASAYUKI OHNO 152,250 225 297 76-29 73-27 75-33 73-29 66 51 55
43T KAZUSHIGE SHIDA 152,250 225 297 70-30 78-30 73-30 76-31 3 39 39
43T TOSHIHARU MORIMOTO 152,250 225 297 75-32 73-28 72-28 77-31 50 39 31
43T KUNIO YAMASHITA 152,250 225 297 70-28 78-31 70-27 79-33 3 39 17
43T TERUYASU HAYASHI 152,250 225 297 75-30 73-28 74-31 75-31 50 39 44
43T SEIJI ONO 152,250 225 297 76-25 73-30 74-32 74-25 66 51 51
49T KOICHI UEHARA 144,000 226 298 74-34 76-28 72-27 76-31 31 57 44
49T KAORU AOYAMA 144,000 226 298 72-30 78-30 77-31 71-31 7 57 60
49T EIICHI ITAI 144,000 226 298 74-31 72-28 72-27 80-34 31 20 17
52T KIKUO ARAI 138,750 227 299 74-31 76-30 72-30 77-34 31 57 44
52T MIKIO ICHIKAWA 138,750 227 299 77-32 73-31 77-32 72-25 82 57 60
52T HISAO YAMAZAKI 138,750 227 299 78-31 70-27 74-30 77-30 96 39 44
52T NORIHIKO MATSUMOTO 138,750 227 299 73-29 74-33 74-30 78-33 18 32 39
56T TAKAO KAGE 134,250 228 300 75-30 72-29 77-34 76-32 50 32 55
56T AKIHIDE KOYAMA 134,250 228 300 76-29 74-29 77-29 73-30 66 57 60
58T HIDETO SHIGENOBU 130,500 229 301 73-26 73-29 73-34 82-31 18 20 24
58T KOJI NAKAJIMA 130,500 229 301 73-25 75-31 75-32 78-30 18 39 51
58T HIROSHI ISHII 130,500 229 301 77-26 70-27 79-32 75-26 82 32 59
61 YOSHIAKI INADA 127,500 231 303 73-29 75-31 79-33 76-29 18 39 60
62 SHIMON TAKAMATSU 126,000 232 304 76-30 74-30 74-30 80-29 66 57 55
63 HISASHI NAKASE 124,500 233 305 77-36 70-28 76-31 82-32 82 32 51
64 TOMIHISA UEMATSU 123,000 235 307 75-31 75-30 79-34 78-36 50 57 64
65 *TAMOTSU KOTAKE 0 242 314 76-23 78-30 78-32 82-32 66 93 65
66 *MASAO TOKUNAGA 0 252 324 84-35 80-30 79-35 81-35 133 132 66
*:AMATEUR
WD YOSHINARI SHIKOTA 9H
WD MASAMI MORISHITA 15H
WD FUMIO TANAKA 18H
WD YASUHIRO FUNATOGAWA 18H
WD *SEIGO MATSUOKA 2R (RELIEF)
WD *NOBUYUKI TAKAYASU 3R
*PRELIMINARY CUT 150s(+6) 57T NAMBER 64( RELIEF 3)
  1ST 2ND 3RD FNL
WEATHER SUNNY SUNNY SUNNY CLOUDY
GUARARY 95 107 110 214


44TH PGA SENIOR CHAMPIONSHIP KOMATSU CUP
COURSE ENIWA CC (HOKKAIDO) PARTICIPATION 136
DATE 2005/9/29〜10/2 YARD/PAR 6,920y/72
TOTAL PURSE ¥50,000,000 WINNER PURSE ¥10,000,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R 3R FR 1R 2R 3R
1 KIYOSHI MUROTA 10,000,000 203 275 65-27 71-31 69-29 70-30 1 1 2
2T MASAHIRO KURAMOTO 3,875,000 209 281 69-30 74-33 68-29 70-32 4 7 5
2T TATEO OZAKI 3,875,000 209 281 66-29 70-28 69-33 76-33 2 1 2
4 TSUNEYUKI NAKAJIMA 2,050,000 210 282 67-29 72-29 70-30 73-30 3 3 4
5 KIMPACHI YOSHIMURA 1,750,000 212 284 71-28 74-33 72-30 67-25 13 12 11
6T KATSUYOSHI TOMORI 1,375,000 213 285 73-29 71-29 70-29 71-32 25 10 7
6T YOSHIMI NIIZEKI 1,375,000 213 285 70-32 75-29 68-25 72-32 7 12 6
8T ISAO AOKI 1,077,500 214 286 71-31 72-33 73-33 70-31 13 7 8
8T HISASHI NAKASE 1,077,500 214 286 72-30 70-30 74-33 70-25 17 4 8
10T SEIJI EBIHARA 975,000 217 289 72-29 73-34 73-29 71-27 17 12 14
10T TAKAAKI FUKUZAWA 975,000 217 289 73-31 73-30 74-33 69-26 25 19 19
12T YOSHIO FUMIYAMA 800,000 219 291 70-29 72-28 76-35 73-35 7 4 14
12T TOYOTAKE NAKAO 800,000 219 291 70-29 72-28 74-32 75-32 7 4 8
12T TAKERU SHIBATA 800,000 219 291 70-28 76-30 72-33 73-30 7 19 14
12T NICHITO HASHIMOTO 800,000 219 291 73-32 77-36 72-27 69-30 25 39 27
12T NOBORU FUJIIKE 800,000 219 291 75-32 70-30 72-30 74-31 49 12 11
17 HISAO INOUE 650,000 220 292 72-32 75-30 75-33 70-26 17 27 27
18 KENJIRO IWAMA 625,000 221 293 69-32 77-29 73-31 74-28 4 19 17
19T MOTOMASA AOKI 550,000 222 294 76-34 73-31 74-32 71-31 63 33 32
19T SABURO FUJIKI 550,000 222 294 69-31 77-37 71-32 77-34 4 19 11
19T KAZUSHIGE OYA 550,000 222 294 72-27 74-33 74-33 74-30 17 19 19
19T TOSHIHIKO KIKUICHI 550,000 222 294 75-33 71-29 75-31 73-33 49 19 24
19T HIDETO SHIGENOBU 550,000 222 294 73-29 71-25 75-31 75-27 25 10 17
24 DAVID ISHII 475,000 224 296 73-33 75-32 74-32 74-30 25 30 27
25T KOICHI UEHARA 425,000 225 297 76-34 75-32 71-31 75-32 63 44 27
25T HIKARU EMOTO 425,000 225 297 74-34 75-32 71-31 77-38 38 33 19
25T SHUICHI SANO 425,000 225 297 76-35 74-34 74-32 73-31 63 39 33
28T KINYA AOYAGI 356,250 226 298 74-32 72-29 74-32 78-32 38 19 19
28T YOSHIKAZU YOKOSHIMA 356,250 226 298 70-31 75-28 76-33 77-34 7 12 24
28T TADAMI UENO 356,250 226 298 74-28 73-30 79-33 72-32 38 27 44
28T KAZUO KANAYAMA 356,250 226 298 70-31 78-37 77-33 73-29 7 30 36
32T HISASHI TERADA 318,750 227 299 73-32 72-31 77-34 77-33 25 12 27
32T TORU NAKAMURA 318,750 227 299 72-32 80-34 76-33 71-28 17 55 48
34T TERUYASU HAYASHI 290,000 228 300 72-28 77-31 76-31 75-33 17 33 36
34T TADAO FURUICHI 290,000 228 300 73-32 78-34 75-32 74-32 25 44 44
34T #MITSUO IWATA 290,000 228 300 75-28 76-33 76-34 73-27 49 44 46
34T MASARU AMANO 290,000 228 300 72-33 74-29 78-38 76-35 17 19 33
34T TORU NAKAYAMA 290,000 228 300 76-32 76-27 73-30 75-30 63 55 36
39T YASUNORI UEHARA 260,000 229 301 73-30 76-34 72-33 80-32 25 33 24
39T TOMIHISA UEMATSU 260,000 229 301 76-34 76-31 73-30 76-34 63 55 36
39T AKIHIDE KOYAMA 260,000 229 301 73-31 76-32 76-35 76-30 25 33 36
39T TZE-MING CHEN 260,000 229 301 73-31 75-34 77-31 76-34 25 30 36
43T NORIHIKO MATSUMOTO 242,500 230 302 74-30 77-32 76-32 75-31 38 44 46
43T YASUHIRO MIYAMOTO 242,500 230 302 76-34 75-31 73-31 78-32 63 44 33
43T YOUICHI FUKUDA 242,500 230 302 71-28 74-25 75-32 82-37 13 12 19
46T KENSHI IKEDA 225,000 231 303 77-32 74-34 77-32 75-35 81 44 48
46T SEIJI OGAWA 225,000 231 303 71-29 81-35 76-32 75-32 13 55 48
46T YASUSHI TAKI 225,000 231 303 72-30 77-35 76-35 78-37 17 33 36
46T TAKAMICHI ICHIKAWA 225,000 231 303 79-31 73-32 77-33 74-33 100 55 55
50T SHIMON TAKAMATSU 211,250 232 304 74-26 77-36 79-35 74-32 38 44 56
50T KIYOSHI HINATA 211,250 232 304 75-28 68-29 82-35 79-34 49 7 36
50T KINGO NISHIMURA 211,250 232 304 77-30 74-28 80-35 73-30 81 44 57
50T KATSUMI NANJO 211,250 232 304 74-34 77-34 77-34 76-27 38 44 48
54 HIDEAKI YAMASHITA 205,000 233 305 75-36 76-31 81-38 73-34 49 44 59
55 TOSHIHARU MORIMOTO 202,500 234 306 75-31 76-31 77-34 78-31 49 44 48
56 RENKYOKU SUGIYAMA 200,000 237 309 74-33 76-35 82-35 77-28 38 39 59
57T HIROSHI OKU 196,250 238 310 73-31 77-30 78-34 82-33 25 39 48
57T TAKUO TERASHIMA 196,250 238 310 79-34 73-32 79-31 79-31 100 55 57
59 KATSUJI HASEGAWA 192,500 239 311 75-30 77-32 76-36 83-33 49 55 48
60 HIROSHI ISHII 190,000 240 312 75-30 75-32 82-37 80-33 49 39 59
61 YOSHIAKI INADA 187,500 241 313 76-31 76-30 80-35 81-31 63 55 59
*:AMATEUR
WD KAZUSHIGE SIDA  14H
WD TORU KURIHARA 18H
WD MIN-NAN HSIEH 18H
WD MIKIO ICHIKAWA 2R(9H)
WD SHINSAKU MAEDA 2R(9H)
WD KEIZOU YAMADA 2R(14H)
WD KATSUNARI TAKAHASHI 3R(2H)
*PRELIMINARY CUT 152s(+8) 45T NAMBER 56( RELIEF 3)
  1ST 2ND 3RD FNL
WEATHER SUNNY CLOUDY RAIN CLOUDY
GUARARY 315 419 511 1530


2005 JAPAN SENIOR OPEN GOLF CHANPAMSHIP
COURSE RANZAN CC (SAITAMA) PARTICIPATION 120
DATE 2005/11/3〜6 YARD/PAR 6,757y/72
TOTAL PURSE ¥50,000,000 WINNER PURSE ¥10,000,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R 3R FR 1R 2R 3R
1 TSUNEYUKI NAKAJIMA 10,000,000 -6 282 74ー32 68ー29 70ー26 70ー26 27 3 4
2T TOSHIAKI SUDO 4,687,500 -5 283 71ー27 72ー29 68ー24 72ー30 3 5 2
2T KATSUYOSHI TOMORI 4,687,500 -5 283 71ー29 70ー30 68ー29 74ー31 3 2 1
4 TZE-MING CHEN 2,550,000 -4 284 71ー27 73ー28 67ー25 73ー27 3 6 2
5 TERRY GALE 2,100,000 -3 285 68ー28 71ー28 73ー31 73ー30 1 1 4
6T MOTOMASA AOKI 1,390,750 -2 286 72ー29 74ー30 69ー28 71ー26 8 14 7
6T SEIJI EBIHARA 1,390,750 -2 286 74ー29 71ー27 70ー27 71ー27 27 10 7
6T TAKAAKI FUKUZAWA 1,390,750 -2 286 73ー27 71ー25 72ー30 70ー29 13 6 9
6T KIYOSHI MUROTA 1,390,750 -2 286 70ー31 72ー30 70ー29 74ー27 2 3 4
10 HAJIME MESHIAI 990,000 +1 289 75ー26 72ー31 74ー31 68ー25 49 22 19
11T YOSHIKAZU YOKOSHIMA 815,000 +2 290 73ー25 73ー27 71ー29 73ー20 13 14 10
11T KATSUMI NANJO 815,000 +2 290 74ー28 71ー27 74ー26 71ー28 27 10 14
13T MASARU AMANO 685,000 +3 291 73ー29 76ー29 70ー25 72ー30 13 34 14
13T KIMPACHI YOSHIMURA 685,000 +3 291 73ー27 73ー27 72ー29 73ー30 13 14 11
15T YOSHITAKA YAMAMOTO 597,500 +4 292 74ー26 71ー27 76ー25 71ー25 27 10 19
15T TSUNEMI NAKAJIMA 597,500 +4 292 74ー27 73ー28 72ー28 73ー31 27 22 14
17T HIDETO SHIGENOBU 522,500 +5 293 73ー28 77ー30 71ー27 72ー26 13 42 19
17T KATSUNARI TAKAHASHI 522,500 +5 293 72ー29 75ー31 72ー26 74ー28 8 22 14
17T SABURO FUJIKI 522,500 +5 293 73ー28 73ー30 73ー27 74ー29 13 14 14
17T YASUZO HAGIWARA 522,500 +5 293 73ー27 75ー29 70ー25 75ー27 13 27 11
21T GOHEI SATO 467,500 +6 294 79ー30 72ー26 70ー25 73ー27 95 50 19
21T KOJI OKUNO 467,500 +6 294 74ー27 74ー28 74ー27 72ー29 27 27 24
23T NOBORU FUJIIKE 438,000 +8 296 75ー33 73ー32 74ー28 74ー34 49 27 24
23T HISAO INOUE 438,000 +8 296 75ー31 74ー28 73ー25 74ー27 49 34 24
23T EIICHI ITAI 438,000 +8 296 71ー24 74ー26 78ー28 73ー26 3 10 33
23T KIKUO ARAI 438,000 +8 296 72ー28 74ー29 72ー26 78ー30 8 14 11
27T YOSHIO FUMIYAMA 410,000 +9 297 77ー28 74ー31 74ー26 72ー30 71 50 37
27T TOYOTAKE NAKAO 410,000 +9 297 74ー28 75ー30 75ー29 73ー30 27 34 35
29T TOSHIHARU MORIMOTO 375,000 +10 298 74ー28 74ー29 74ー25 76ー28 27 27 24
29T TAKESHI KITADAI 375,000 +10 298 77ー24 74ー26 74ー30 73ー29 71 50 37
29T DAVID ISHII 375,000 +10 298 75ー26 75ー33 73ー28 75ー29 49 42 33
29T YOSHIMI NIIZEKI 375,000 +10 298 77ー29 71ー27 77ー30 73ー30 71 27 37
29T YASUSHI TAKI 375,000 +10 298 78ー30 73ー30 71ー28 76ー28 85 50 24
34T KOICHI UEHARA 335,000 +11 299 71ー26 75ー28 76ー28 77ー27 3 14 24
34T JUNJI HASHIZOE 335,000 +11 299 75ー29 71ー26 76ー29 77ー29 49 14 24
34T TAKERU SHIBATA 335,000 +11 299 74ー27 75ー32 76ー30 74ー28 27 34 37
37T KAZUO KANAYAMA 315,000 +12 300 77ー29 73ー29 77ー34 73ー30 71 42 53
37T *TOSHIKI SAKIYAMA 0 +12 300 75ー26 76ー28 75ー29 74ー30 49 50 48
39T YASUO SONE 291,250 +13 301 74ー30 74ー28 74ー26 79ー30 27 27 24
39T JYOUJI FUJIKI 291,250 +13 301 74ー27 77ー29 75ー29 75ー31 27 50 48
39T MIKIO ICHIKAWA 291,250 +13 301 77ー29 72ー23 76ー30 76ー25 71 34 37
39T SHUICHI SANO 291,250 +13 301 72ー26 72ー32 81ー32 76ー31 8 6 37
43T KOJI NAKAJIMA 260,000 +14 302 77ー32 74ー34 76ー28 75ー30 71 50 53
43T KOSAKU HIRANO 260,000 +14 302 74ー27 72ー27 75ー25 81ー33 27 14 19
43T WATARU HORIGUCHI 260,000 +14 302 73ー22 77ー31 75ー26 77ー30 13 42 37
43T KATSUJI HASEGAWA 260,000 +14 302 75ー31 76ー29 79ー31 72ー24 49 50 62
43T TAKASHI MIYOSHI 260,000 +14 302 74ー27 77ー27 77ー29 74ー29 27 50 56
43T TADASHIGE KUSANO 260,000 +14 302 73ー28 74ー29 77ー28 78ー29 13 22 35
43T *YUKIO SAIKI 0 +14 302 73ー27 71ー27 78ー31 80ー33 13 6 24
43T HISAO YAMAZAKI 260,000 +14 302 75ー28 76ー30 74ー25 77ー28 49 50 37
51T TAKAYOSHI NISHIKAWA 235,000 +15 303 74ー26 77ー27 77ー26 75ー31 27 50 56
51T KOICHI HIRABAYASHI 235,000 +15 303 77ー29 70ー28 78ー28 78ー29 71 22 37
51T SHOICHI SATO 235,000 +15 303 75ー29 74ー28 76ー28 78ー26 49 34 37
54T HIKARU EMOTO 220,000 +16 304 73ー25 76ー31 80ー30 75ー27 13 34 60
54T KENJIRO IWAMA 220,000 +16 304 73ー29 78ー33 74ー29 79ー30 13 50 37
54T TOSHIYUKI TSUCHIYAMA 220,000 +16 304 76ー30 74ー29 79ー32 75ー31 64 42 60
57T TAKANOBU YAMATAKA 207,500 +17 305 74ー30 74ー27 78ー29 79ー32 27 27 48
57T YUKIO ISHIZAWA 207,500 +17 305 72ー28 77ー28 77ー24 79ー29 8 34 48
59 KAZUHIRO OOKI 200,000 +18 306 74ー25 76ー30 76ー32 80ー29 27 42 48
60T YOSHIO SAKAMOTO 190,000 +20 308 76ー28 75ー30 79ー30 78ー30 64 50 62
60T NORIHIKO MATSUMOTO 190,000 +20 308 75ー28 76ー33 77ー29 80ー31 49 50 56
60T RENKYOKU SUGIYAMA 190,000 +20 308 74ー28 76ー30 77ー27 81ー30 27 42 53
63 MITOSHI TOMITA 180,000 +21 309 76ー32 75ー28 77ー30 81ー29 64 50 56
64T TOSHIKI MATSUI 180,000 +22 310 76ー31 74ー28 81ー31 79ー30 64 42 65
64T HIROSHI OKU 180,000 +22 310 76ー29 75ー28 79ー29 80ー30 64 50 62
*:AMATEUR
*PRELIMINARY CUT 151s(+7)  50T NUMBER 65 (RELIFE 0)
  1ST 2ND 3RD FNL
WEATHER CLOUDY SUNNY SUNNY CLOUDY
GUARARY 2590 1703 2621 3174


KINOJO SENIOR OPEN
COURSE KINOJO GC (OKAYAMA) PARTICIPATION 108
DATE 2005/11/25〜27 YARD/PAR 6,853y/72
TOTAL PURSE ¥20,000,000 WINNER PURSE ¥3,600,000
RANK NAME PRIZE STROKE ROUND RANK
SCORE TOTAL 1R 2R FR 1R 2R 3R
1 HAJIME MESHIAI 3,600,000 -9 207 65ー29 70ー31 72ー30 1 1 1
2 SEIJI EBIHARA 1,800,000 -8 208 70ー30 70ー30 68ー29 13 8 2
3 MINORU HATSUMI 1,200,000 -7 209 72ー30 67ー30 70ー32 29 6 3
4 MASARU AMANO 900,000 -6 210 68ー30 70ー29 72ー32 3 3 4
5 TORU NAKAMURA 800,000 -5 211 70ー31 66ー28 75ー32 13 2 5
6T TADAMI UENO 565,000 -3 213 66ー27 72ー32 75ー34 2 3 6
6T TORU NAKAYAMA 565,000 -3 213 71ー29 73ー32 69ー31 21 22 6
6T KIMPACHI YOSHIMURA 565,000 -3 213 68ー25 76ー29 69ー28 3 22 6
6T DAVID ISHII 565,000 -3 213 68ー29 74ー36 71ー34 3 11 6
10T TSUNEMI NAKAJIMA 390,000 -2 214 74ー32 67ー28 73ー34 43 9 10
10T FUJIO KOBAYASHI 390,000 -2 214 68ー28 73ー30 73ー30 3 9 10
10T HIKARU EMOTO 390,000 -2 214 72ー29 72ー33 70ー32 29 22 10
10T SABURO FUJIKI 390,000 -2 214 71ー31 71ー28 72ー33 21 11 10
14T TAKAAKI FUKUZAWA 300,000 -1 215 70ー28 69ー31 76ー32 13 6 14
14T AKIRA YABE 300,000 -1 215 74ー31 68ー30 73ー31 43 11 14
14T TERUO NAKAMURA 300,000 -1 215 70ー28 74ー34 71ー31 13 22 14
14T KATSUMI NANJO 300,000 -1 215 71ー33 67ー26 77ー33 21 3 14
14T YOSHITAKA YAMAMOTO 300,000 -1 215 74ー33 73ー33 68ー28 43 42 14
19T NICHITO HASHIMOTO 220,000 0 216 69ー32 73ー30 74ー30 7 11 19
19T NOBORU FUJIIKE 220,000 0 216 69ー28 77ー29 70ー31 7 38 19
19T TAKASHI MIYOSHI 220,000 0 216 73ー31 73ー29 70ー30 37 38 19
19T KAZUSHIGE SHIDA 220,000 0 216 71ー31 71ー31 74ー31 21 11 19
19T TAKERU SHIBATA 220,000 0 216 74ー31 69ー27 73ー31 43 18 19
24T TOYOTAKE NAKAO 185,000 +1 217 69ー28 73ー31 75ー35 7 11 24
24T TAKAYOSHI NISHIKAWA 185,000 +1 217 74ー32 71ー30 72ー31 43 32 24
26T YUKIO ISHIZAWA 161,000 +2 218 71ー27 75ー35 72ー28 21 38 26
26T HIDETO SHIGENOBU 161,000 +2 218 70ー30 73ー27 75ー34 13 18 26
26T KUNIO YAMASHITA 161,000 +2 218 76ー30 71ー30 71ー25 64 42 26
26T YASUSHI TAKI 161,000 +2 218 74ー34 71ー27 73ー33 43 32 26
30T ISAO AOKI 142,000 +3 219 70ー31 73ー32 76ー30 13 18 30
30T MOTOMASA AOKI 142,000 +3 219 74ー32 73ー28 72ー27 43 42 30
30T KOJI OKUNO 142,000 +3 219 69ー29 75ー36 75ー30 7 22 30
30T YOSHIO FUMIYAMA 142,000 +3 219 74ー34 71ー30 74ー33 43 32 30
30T TADAO FURUICHI 142,000 +3 219 75ー35 72ー29 72ー29 56 42 30
35T MASAHIRO TOKUNAGA 131,000 +4 220 72ー30 75ー31 73ー34 29 42 35
35T TOSHIHARU MORIMOTO 131,000 +4 220 74ー30 68ー26 78ー32 43 11 35
35T YURIO AKITOMI 131,000 +4 220 73ー32 71ー29 76ー32 37 22 35
35T SEIICHI KANAI 131,000 +4 220 70ー30 74ー33 76ー31 13 22 35
35T YOSHIMI NIIZEKI 131,000 +4 220 76ー32 71ー30 73ー34 64 42 35
35T KATSUJI HASEGAWA 131,000 +4 220 73ー33 74ー33 73ー32 37 42 35
41T HISAO INOUE 122,500 +5 221 75ー32 72ー28 74ー30 56 42 41
41T KOICHI UEHARA 122,500 +5 221 71ー32 73ー31 77ー32 21 22 41
41T KAZUO KANAYAMA 122,500 +5 221 74ー31 71ー28 76ー32 43 32 41
41T HISASHI NAKASE 122,500 +5 221 71ー32 73ー33 77ー31 21 22 41
45T KAZUKI NAGAO 118,500 +6 222 72ー27 75ー27 75ー32 29 42 45
45T YASUHIRO FUNATOGAWA 118,500 +6 222 69ー30 76ー33 77ー28 7 32 45
45T TAKAAKI KONO 118,500 +6 222 71ー31 73ー26 78ー26 21 22 45
45T TERUYASU HAYASHI 118,500 +6 222 69ー31 76ー32 77ー34 7 32 45
49T *TADATOMO FUJIWARA 0 +7 223 76ー33 73ー31 74ー26 64 59 49
49T HIROSHI KAZAMI 116,000 +7 223 72ー29 71ー27 80ー34 29 18 49
51T KIKUO ARAI 115,000 +8 224 75ー32 72ー34 77ー32 56 42 51
51T *YUSUKE NINOMIYA 0 +8 224 73ー32 75ー32 76ー33 37 54 51
53 FUMIO TANAKA 115,000 +10 226 70ー31 77ー38 79ー28 13 42 53
54T KENJIRO IWAMA 115,000 +12 228 73ー32 73ー29 82ー35 37 38 54
54T *KOICHI TAKAYAMA 0 +12 228 74ー33 76ー32 78ー35 43 62 54
54T YASUHIRO YAMANAKA 115,000 +12 228 72ー30 75ー31 81ー36 29 42 54
57 *SINJI MORI 0 +13 229 81ー32 71ー30 77ー32 89 71 57
58 *KENICHIRO MORI 0 +20 236 74ー30 78ー27 84ー31 43 71 58
*:AMATEUR
*PRELIMINARY CUT 147s(+3) 42T NAMBER 53 (RELIEF 5)
  1ST 2ND FNL
WEATHER SUNNY CLOUDY SUNNY
GUARARY 744 1151 1574